DUŠIČKOVÉ HRÁTKY

Ve středu, před podzimními prázdninami, čekaly na děti ve školní družině „Dušičkové hrátky“. Děti plnily různé úkoly, strefovaly se do zlé dýně, prošly si nebezpečnou stezkou, seznámily se s knihou kouzel, zažily tunel temnoty a utkaly se s podzimním vichrem. Za splněné úkoly sbíraly razítka a po splnění všech úkolů dostaly sladkou odměnu. Byly pro ně připraveny také omalovánky s podzimní a dušičkovou tématikou. Počasí nám přálo, užili jsme si společně krásné slunečné odpoledne a těšíme se na další dobrodružství. ve školní družině.