Pobyt pro 5. A v ekologickém centru Jezírko

„Blešivec, potápník, jepice, šidélko nebo snad motýlice?“ Kladli si otázky žáci 5. A a seznamovali se s nimi naživo, když během pobytové aktivity lovili v jezírku vodní živočichy. Završením veškeré námahy lovců byl vzácný a chráněný čolek.  Během třídenního pobytu si osvojili některé názvy vodního ptactva a dozvídali se o nich různé zajímavosti. Jak se například taková sluka stará o svá mláďata, jaké druhy bahenního ptactva u nás máme? Naučné hry vedly žáky i k fyzické námaze, obratnosti a spolupráci. Na vlastní kůži si zkusili, jaké to je, když čápům kradou predátoři vejce a oni si potřebují obstarat potravu. Během výukových programů si sáhli na dno svých sil, když brodili bahnitý potok a navzájem si pomáhali, když v bažině uvízli. Zjistili tak, že je moc fajn, když se můžou spolehnout jeden na druhého, a že se společně nejlépe pobaví, když se nepřekřikují, ale naslouchají si. S kamarády jde všechno líp. Proto se jim i stezka odvahy, která byla naplánovaná na poslední večer, nakonec zalíbila tak, že ji někteří prošli čtyřikrát. Hitem celého pobytu byly náramky přátelství, které nesměl nikdo uplést pro sebe, a tak o dárečky z výletu nebylo doma nouze.

Dagmar Hrádková