Sportovně branný den

Konec školního roku bývá kromě školních výletů, výměny učebnic, úklidu tříd před prázdninami také spojován s pořádáním sportovního dne.

Ten letošní, sportovně branný, se uskutečnil v pondělí 27.6. na fotbalovém hřišti v Hájku a v lese v okolí kloboucké kaple.

Zúčastnily se všechny třídy 2. stupně ZŠ Klobouky. 6. – 8.- ročníky byly náhodně rozlosovány do 5-ti členných družstev. Žáci 9. ročníků se zhostili role pomocníků na kontrolních stanovištích.

A co vlastně na žáky čekalo? Především 5 km dlouhý okruh, kde plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Kromě vědomostních úkolů z oblasti zdravovědy, EKO, biologie, museli žáci také prokázat klid, obratnost, sílu a vytrvalost ve střelbě ze vzduchovky, hodu gumového granátu na cíl, přelézaní visutého lana, šplhu a převracení traktorové pneumatiky.

Nakonec do cíle dorazilo všech 20 družstev. Třem nejlepším týmům byly uděleny diplomy a medaile. Věříme, že se žákům sportovně branný den líbil, disciplíny si užili a v duchu myšlenky Barona Pierra de Coubertina L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu. („Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“), se příští rok opět zúčastní.