Atletická olympiáda 1. stupně

V úterý 28. 6. se konal první ročník atletické olympiády na 1. stupni. Žáci měli možnost porovnat své síly se svými vrstevníky v běhu, skoku do dálky, hodu do dálky a ve vytrvalostním běhu.

I když počasí bylo velmi horké, tak to všichni zvládli na výbornou a bez úrazu.

Velké poděkování všem žákům 1. stupně za účast, žákům 6. A za pomoc s organizací, p. učitelkám a asistentkám za přípravu a povzbuzování žáků a všem ostatním pracovníkům školy, kteří pomohli s organizací a přípravou.

Mgr. Ivičičová