Projekt – zvířecí farma

Dne 3. 9. 2021 jsme navštívili v Kloboukách farmu s hospodářsky chovanými zvířaty. Projekt měl za úkol seznámit děti s chovem hospodářských zvířat v jejich přirozeném životním prostředí. Věnovala se nám paní, která o tyto zvířata pečovala a starala se o jejich stravu. Děti měly možnost u vybraných druhů zvířat osobní kontakt se zvířaty. Návštěva se jim moc líbila a jejich reálné pozorování mělo pro ně poučný charakter.

Mgr. Markéta Šťastná