Úspěch žákyně 3. A v Letní knižní soutěži

Žákyně třetí třídy Klárka Plisková nezahálela ani přes letní prázdniny a spolu   se svou sestrou Aničkou se zapojila do Letní knižní soutěže – Knihovní batůžky 2022. Děvčata se během letních měsíců pustila do „velkého“ čtení, které bylo navíc doplněno pracovními listy. Jejich velké úsilí bylo po zásluze odměněno. Klárka se stala jedním z oceněných čtenářů. Upomínkou na účast v soutěži se jí stal nejen výherní balíček, ale především milé prožitky z četby.

Mgr. Jitka Ponzerová