Recitační soutěž

I v letošním školním roce se utkali recitátoři z jednotlivých tříd naší školy. Každou třídu reprezentovali tři recitátoři a prezentovali se básní s tématem „Jídlo“. Soutěžilo se ve třech kategoriích a výkony dětí hodnotila porota složená z učitelek jednotlivých ročníků. Vítězní recitátoři potom reprezentovali naši školu na tradičním „Aprílovém básnění“. Byli to tito žáci:

0 kategorie:

  1. místo – Darina Babáčková
  2. místo – Jan Kozman
  3. místo – Gabriela Peterková

              Nikolas Huták

  1. kategorie:
  1. místo – Anita Šťastná
  2. místo – Eliška Krkavcová
  3. místo – Šimon Fridrich

              Jonáš Nevídal

2 kategorie:

  1. místo – Ellen Marie Osolsobě
  2. místo – Zuzana Babáčková
  3. místo – Julie Moravcová

              Zdeněk Knap

Všem kolegyním děkuji za přípravu dětí na tuto soutěž.