APRÍLOVÉ BÁSNĚNÍ

Letošní velikonoční svátky, které nám obsadily aprílový termín, posunuly devátý ročník tradičního „Aprílového básnění“ až na pátek 12. dubna. Své recitátory kromě naší pořádající školy vyslaly do soutěže již tradičně ještě školy z Krumvíře a Brumovic. Soutěžilo se ve třech kategoriích v recitaci básní na téma „Jídlo“. A musíme uznat, že básně byly vybrány jak pro masožravce, tak pro vegetariány. V nulté kategorii spolu změřili síly žáci prvních ročníků a letos jich bylo sedm. V první kategorii byli zastoupeni žáci 2. a 3. ročníků a při recitaci předvedli velmi vyrovnanou úroveň a porota měla tudíž velmi náročnou práci. Ve druhé kategorii změřili síly žáci ze 4. a 5. ročníků. Celkem spolu změřilo síly 33 recitátorů. Jejich snažení hodnotila odborná porota složená z pedagogických pracovníků, kteří doprovázeli své žáky na toto klání. Předsedkyní poroty byla již tradičně Mgr. Romana Musilová z naší pořádající kloboucké základní školy. Dalšími členy poroty byli Mgr. Tomáš Dolák za Základní školu Brumovice a Eliška Němečková za Základní školu Krumvíř. Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli pěkné knižní odměny a diplomy. Ostatní byli oceněni za svou snahu sladkou odměnou. Zúčastnění pedagogové ocenili možnost vzájemného setkání svých žáků, kteří se v přestávkách vymezených hodnocení poroty společně věnovali hrám v jednom z oddělení školních družin. Už se všichni těšíme na příští jubilejní ročník.

Vítězové:

0 kategorie – 1.místo – Anna Vlčková (ZŠ a MŠ Brumovice)

                   2.místo – Darina Babáčková (ZŠ Klobouky u Brna)

                   3.místo  – Šárka Lebruška (ZŠ a MŠ Krumvíř)

  1. kategorie – 1.místo –  Anita Šťastná (ZŠ Klobouky u Brna)

                                         Marika Němečková (ZŠ a MŠ Krumvíř)

                      2.místo –  Karka Horňáčková (ZŠ a MŠ Brumovice)

                             3.místo –  Šimon Fridrich (ZŠ Klobouky u Brna

2. kategorie – 1.místo –  Zuzana Babáčková (ZŠ Klobouky u Brna)

                                        Ella Marie Osolsobě (ZŠ Klobouky u Brna)

                      2.místo –  Amálie Dvořáková (ZŠ a MŠ Brumovice)

                      3.místo –   Michal Peřina (ZŠ a MŠ Brumovice)

                                         Filip Němeček (ZŠ a MŠ Krumvíř)

Zvláštní cenu poroty získaly v tomto ročníku Aprílového básnění Simona Horáková ze ZŠ a MŠ Brumovice a Magdaléna Lančová ze ZŠ a MŠ Krumvíř za dramatizaci a zvládnutí náročného textu.