Dětský den s kloboukem

Také děti ze školní družiny se aktivně zapojily na dětském dnu. Se svými vychovatelkami si připravily pásmo s písničkami. Děti byly velmi šikovné a sklidily velký potlesk od přítomných diváků. Těšíme se na další vystoupení.

Kateřina Herzánová, vychovatelka