Bronzový certifikát Finančně gramotná škola

Naše škola získala bronzový certifikát Finančně gramotná škola, který potvrzuje, že vyučujeme finanční gramotnost na velmi dobré úrovni. Naši žáci jsou připravováni na zodpovědné hospodaření a rozhodování o svých finančních záležitostech. Při výuce finanční gramotnosti používáme na naší škole mnoho různých výukových nástrojů a metod tak, aby problematika byla pro žáky nejen přínosná, ale i zajímavá.  Naším cílem je přiblížit žákům zdravé finanční návyky a připravit je tak na úspěšný osobní i pracovní život. Žáci jsou vedeni k tomu, aby v budoucnu finančně zabezpečili sebe i svou rodinu, orientovali se ve světě financí a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb.  Snažíme se je také připravit, aby zodpovědně spravovali osobní nebo rodinný rozpočet s ohledem na nepředvídatelné a měnící se životní situace