Výsledky zápisu do 1. třídy

Zástupkyně ředitele pověřená vedením rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Vinařská 29, 691 72 Klobouky u Brna.  

ZS.KL 2021/22.01 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.02 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.03 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.04 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.06 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.07 odklad školní docházky   

ZS.KL 2021/22.08 odklad školní docházky   

ZS.KL 2021/22.09 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.10 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.11 přijet/a  

ZS.KL 2021/22.12 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.13 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.14 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.15 odklad školní docházky   

ZS.KL 2021/22.16 odklad školní docházky   

ZS.KL 2021/22.17 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.18 Přijat/a  

ZS.KL 2021/22.19 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.20 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.21 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.22 odklad školní docházky   

ZS.KL 2021/22.23 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.24 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.25 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.26 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.27 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.28 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.29 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.30 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.31 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.32 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.33 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.34 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.35 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.36 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.37 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.38 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.39 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.40 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.41 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.42 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.44 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.45 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.46 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.47 odklad školní docházky   

ZS.KL 2021/22.48 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.49 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.50 přijat/a  

ZS.KL 2021/22.51 přijat/a  

zástupkyně ředitele pověřená vedením Mgr. Ivana Kozmanová