Finančně gramotná škola

BRONZOVÝ certifikát naše škola získala k 30. 6.2022.

 Výsledkem společné práce bylo vytvoření metodiky „Jak rozvíjíme finanční gramotnost v naší škole“, která bude   respektovat, jak požadavky Standardů finanční gramotnosti a RVP, tak konkrétní potřeby školy, učitelů i žáků.   Projekt  se v této úrovni zaměřuje na učitele jako na trvalou hodnotu pro školu a na školní dokumenty, jako je např. ŠVP z hlediska rozvoje finanční gramotnosti žáků.

STŘÍBRNÝ certifikát naše škola získala k 31.12.2022.

Pro získání stříbrného certifikátu musela škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe další aktivity spojené s finanční gramotností a také začít o tomto tématu komunikovat vůči svému okolí. Celkově tedy škola musí splnit a rozvíjet kritéria, které jsou plněna na základě metodiky finanční gramotnosti, vytvořenou školou a jít příkladem dobré praxe, jak pro žáky, školy, tak veřejnost.

Mgr. Marcela Procházková