DUŠIČKOVÉ HRÁTKY

V pátek 11.11. 2022 bylo pro děti ze školní družiny připraveno další zábavné odpoledne – dušičkové hrátky. Děti plnily nejrůznější úkoly, kdy na ně čekala zlá čarodějnice, nebezpečná stezka, pavoučí pochoutka, tunel temnoty, lovily pavouky, čarovaly s knihou kouzel, zažily podzimní vichr a krmily hladovou dýni. Děti spolupracovaly v týmech, za splněné úkoly dostávaly dílky z puzzle, které na konci poskládaly a za odměnu dostaly sladkou odměnu – podkovu koně sv. Martina. Odpoledne se velmi vydařilo, bylo krásné slunečné počasí a těšíme se na další společnou akci.

vychovatelky ŠD