ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

Také ve školní družině jsme oslavili tradiční tajemný svátek čarodějnic. Vychovatelky připravily 30. dubna pro děti další zábavné odpoledne, kde děti plnily různé úkoly zaměřené právě k tomuto svátku. Létaly na koštěti, hledaly Ariadninu nit, přeskakovaly košťata, šátraly v kouzelném klobouku, namotávaly pavouky, rozeznávaly odstíny mazlíčků čarodějnic a spoustu dalších úkolů. Mohly si vybarvit omalovánky. Za svou snahu byly odměněny sladkou odměnou. Počasí nám přálo, děti si odpoledne užily a už se těšíme na další dobrodružství.

Kateřina Herzánová