Projektový den Včely

Ve čtvrtek 19. 5. se ve třídě 2. B uskutečnil projektový den na téma Včely s odborníkem a včelařem panem Ivičičem. Děti získaly plno nových a zajímavých informací o včelách se spoustou názorných ukázek a ochutnávkou medu.

Děkujeme panu včelařovi za příjemné dopoledne.

třídní učitel Mgr. Ivičičová, asistentka Hlavoňová