Zápis dětí do 1. třídy – duben 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

přiblížil se čas zápisu předškoláků do 1. třídy. I v letošním roce bude zápis probíhat pouze administrativně bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad můžete podávat elektronicky, nebo vhozením do schránky u vchodu školy. Potřebné formuláře naleznete na https://www.zsklobouky.cz/skola/formulare-ke-stazeni/.

V papírové podobě pro Vás budou potřebné formuláře nachystané od 29.3. 2021 také na vrátnici školy, kde si je můžete vyzvednout každé pondělí a čtvrtek od 13 do 14:30 h. V jiném čase po telefonické domluvě s paní Adámkovou na tel. 725 166 203.

Více v příloze. (PDF)

Ing. Jana Králová, ředitelka školy