O Pexesového krále

Koncem ledna proběhlo v
družinách zápolení v pexesu. 
Po mnoha soubojích byli korunováni hned tři Pexesoví králové a královna:

Tomáš Hrnčíř – 1. třída,
Ondřej Klement – 1. třída,
Adam Věchet – 2. B,
Klára Svobodová – 3. B

Na druhých, třetích a mnoha dalších místech se umístila spousta dalších soutěživých dětí a všechny byly náležitě odměněny.