ŠD-3 Malířský úspěch KAROLÍNKY JANOŠTÍKOVÉ

Protože v družině rádi malujeme, zapojili jsme se také do malířské soutěže
„CESTA KE HVĚZDÁM A ZPĚT“,
kterou vyhlásilo Ekocentrum TRKMANKA Velké Pavlovice. Do této soutěže pořadatelé obdrželi celkem 318 výtvarných děl z 22 základních škol.
Odborná porota složená z učitelů základních a středních škol ohodnotila dílo naší Karolínky krásným třetím místem. Její úspěšný výtvor nesl název
„SVÍTÁNÍ NA UFOUNSKÉ PLANETĚ“.
Za svůj úspěch obdržela Karolínka ohodnocení, které si osobně převzala na vernisáži dne 12.4.2017 ve výstavním sále Ekocentra v Pavlovicích.

Naší malé malířce moc blahopřejeme.

Bronislava Černá, cychovatelka školní družiny