Aprílové básnění

První dubnový den se dá prožít různě. Někdo už se těší, jak na své kamarády vymyslí aprílovou kulišárnu, jiný je celý tento den ve střehu, aby se nestal tím napáleným. Čtrnáct dívek a dva hoši ze Základních škol z Brumovic, Boleradic, Krumvíře, Velkých Pavlovic a Klobouk u Brna prožili tento „kritický“ den v prostorách školní družiny kloboucké školy a utkali se v recitačním klání nazvaném Aprílové básnění. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii byli zastoupeni žáci 2. a 3. ročníků, ve druhé kategorii potom žáci ze 4. a 5. ročníků. Jejich snažení hodnotila odborná porota složená z učitelek, které doprovázely své žáky na toto klání. Předsedkyní poroty byla Mgr. Romana Musilová z pořádající kloboucké základní školy. Úloha porotců nebyla vůbec jednoduchá, neboť recitátoři předváděli velmi dobré výkony a do klání si připravili zajímavé básně. Porota nakonec udělila v první kategorii jedno první, dvě druhá a dvě třetí místa, ve druhé kategorii dokonce dvě první, jedno druhé a tři třetí místa. Ocenění recitátoři si odnesli pěkné knižní odměny a diplomy. Zúčastnění pedagogové ocenili možnost vzájemného setkání svých žáků, kteří se v přestávkách vymezených hodnocení poroty společně věnovali hrám a vyrábění v jednom z oddělení družin. Všichni se shodli na tom, že bude dobré, taková setkání organizovat opakovaně a zapojit příště také recitátory z prvních ročníků. Na shledanou tedy za rok, na „apríla“.

Vítězové:
1. kategorie
1.místo – Markéta Nováková (ZŠ Velké Pavlovice)
2.místo – Barbora Urbánková (ZŠ a MŠ Brumovice)
                 Šimon Jakubčík (ZŠ Klobouky u Brna)
3.místo – Amálie Ježorková (ZŠ a MŠ Boleradice)
                 Lucie Ledahudcová (ZŠ Krumvíř)

2. kategorie
1.místo – Sarah Horáková (ZŠ Velké Pavlovice)
                 Kristina Špačková (ZŠ a MŠ Brumovice)
2.místo – Alena Havlíková (ZŠ a MŠ Brumovice)
3.místo – Barbora Sevránková (ZŠ Klobouky u Brna)
                 Daniela Šurýnová (ZŠ Krumvíř)
                 Lukáš Skácelík (ZŠ Klobouky u Brna)