Den dětí

I letos si na Den dětí připravili vychovatelé školních družin ZŠ Klobouky u Brna zábavný program pro děti. Před školou to vypadalo jako v mraveništi. Děti pobíhaly z jednoho stanoviště na druhé a bylo jedno, v jakém pořadí si disciplíny zvolily. Celkem bylo připraveno 18 stanovišť. Děti si vyzkoušely například prolézání dlouhým pytlem, kroket, střelbu prakem na cíl, jízdu zručnosti na koloběžce, různé rébusy, obří stopy, poznávání čichem a určitě se někteří potrápili jízdou na pedalu nebo dřevěných chůdách. Po splnění všech disciplín děti obdržely sladkost a dáreček. Bylo to pestré a zajímavé odpoledne. Počasí nám přálo, a tak jsme si jej náležitě užili. Chtěla bych poděkovat žákům z druhého stupně ZŠ, kteří nám s celou akcí pomohli. Věřím, že se nám příští rok opět Den dětí vydaří.

Iveta Lejsková