Dopravní soutěž mladých cyklistů

Letos poprvé se naši páťáci zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo 29. 4.2014 na novém dopravním hřišti na ulici Lipová v Hustopečích. Soutěžilo se ve smíšených čtyřčlenných družstvech. Naši školu reprezentovali Alžběta Dufková, Eliška Gavlíková, Štěpán Špaček a Petr Svoboda. Při soutěži museli prokázat svoji zručnost při jízdě na překážkové dráze, schopnost pohybovat se v silničním provozu správnou jízdou křižovatkami, kruhovými objezdy a v případě, že je provoz řízen strážníkem. Nechyběly ani otázky ze zdravovědy či testy znalosti pravidel silničního provozu. Nesoutěžně si děti zkusily práci s mapou. V tomto oblastním kole si naši žáci vedli velmi dobře, obsadili 3. místo a postoupili do okresního kola.
To se konalo o 14 dnů později, tedy 15. 5. 2014, opět v Hustopečích a soutěžilo se ve stejných disciplínách, pouze práce s mapou se v tomto kole také bodovala. Štěpána Špačka, který se tento den účastnil Pythagoriády v Břeclavi, nahradil v družstvu Tomáš Richtr. Počasí tentokrát soutěžícím nepřálo, sem tam nás pokropila dešťová sprška a vítr pěkně profukoval. Pořadatelé ale měli organizaci pevně v rukou a zajistili soutěžícím teplý čaj na zahřátí a čistý kontejner jako úkryt před deštěm. Našemu družstvu se tentokrát, bohužel, nepodařilo obhájit své předchozí umístění, nicméně jsme byli velmi rádi, že jsme se této soutěže zúčastnili a víme, že dopravní hřiště v Hustopečích můžeme využívat pro dopravní výchovu i v budoucích letech. A jistě příští rok budou páťáci také hájit barvy naší školy v novém ročníku dopravní soutěže.