Harfa a jejích 47 strun

Brněnská filharmonie hostí malé posluchače. Děti z 1.A už podruhé navštívily v letošním školním roce Besední dům v Brně. Tentokrát se zúčastnily workshopu s Harfou. Se svolením pana dirigenta jsme nejprve nahlédli do koncertního sálu, kde právě probíhala zkouška celého orchestru. Dozvěděli jsme se, jaké druhy nástrojů můžeme vidět a jak jsou rozestavěny kolem dirigenta. Hudba byla překrásná a chtělo se nám poslouchat déle, jenže paní harfenistka Dominika už na nás čekala. Uvedla nás do kouzelného světa čtyřiceti sedmi strun harfy. Pověděla nám o sobě i o nástroji spoustu zajímavých věcí. Velká harfa váží 40 kg. Malá zase nemá pedály a je určena pro začátečníky. Její hudbu jsme si mohli procítit a prožít při poslechu se zavřenýma očima. Taky jsme ji doprovodili rytmickou hrou na dřívka a na tělo. Poznali jsme ukázku z pohádky o Popelce a za odměnu jsme si mohli sami zabrnkat.