Horor v knihovně

Je dnes ještě vůbec možné, aby “ náctiletí “ teenageři četli knihy, dokázali o nich diskutovat a zašli si pro ně dokonce do knihovny? Aby dali přednost klasickému papíru a mnohdy značně opotřebované obálce před e – knihami a nejmodernějšími tablety? Jak se zdá, zázraky se dějí i na počátku 21. století a přes značnou kritiku odborníků na úroveň současné čtenářské gramotnosti. Avizovaný horor se uskutečnil jako součást výuky literární výchovy v 8. ročníku základní školy v Kloboukách u Brna a prostředí městské knihovny probírané téma ideálně doplnilo. Žáci měli díky paní knihovnici možnost seznámit se s provozem knihovny, poznat jednotlivá oddělení a hlavně si vyzkoušet v praxi vyhledávání zadaných knižních titulů. Dracula, Ptáci, Jáma a kyvadlo, Osvícení a celá řada dalších hororových jedniček byla k mání a zaujala stejně jako celá řada titulů z beletrie a naučné literatury. A tím nejlepším na závěr byla celá řada nových čtenářů Městské knihovny v Kloboukách u Brna.

Mgr. Renata Pilařová