Na kloboucké základce se opět tančilo

V den pololetního vysvědčení, 28. února 2010 pořádala ZŠ v Kloboukách u Brna již
4. ročník taneční soutěže tříd. Přihlásilo se do ní osm třídních kolektivů žáků z obou stupňů, které tři měsíce poctivě trénovaly. A bylo to znát. Ohlédneme-li se nazpátek do již uplynulých ročníků soutěže, vidíme každoročně propracovanější taneční vystoupení. Porota složená z vedení školy a zástupců studentů klobouckého gymnázia to v mnoha případech neměla vůbec jednoduché. Putovní poháry si však zcela jednoznačně odnesl kolektiv žáků 4. ročníku a žáci 9. A. Obzvláště naši „deváťáci“ si zaslouží velkou poklonu. Nádherná hudba, náročná, a přesto bezchybně zvládnutá choreografie a vhodně zvolené oblečení, to vše nenechávalo nikoho na pochybách, že si chtějí svou poslední účast na taneční soutěži pořádně užít.A s nimi si užívali i diváci, kterých byla plná tělocvična. V mnoha případech přišli své potomky podpořit i rodiče. Druhá místa obsadily „kočky“ z 1. třídy a skupina „bodygardů“ z 6.B. Třetí byly tanečnice ze druhé třídy a kolektiv 6. A. Čestné uznání si odnesla Anička Křižáková
z 5. B, která sama reprezentovala svou třídu a podala skvělý výkon.
Závěrem zbývá poděkovat všem tanečníkům za skvělé výkony a vzornou přípravu. Jejich učitelům, za pomoc a podporu při nácviku a samozřejmě sponzoru celé akce paní Káňové z naší školní kantýna, která nejen věnovala vítězům sladké ceny, ale byla také jedním ze členů poroty.

Jana Petrášová a Dagmar Urbanová
Foto: Bronislava Černá

Taneční soutěž

CENA DIVÁKŮ
1. místo: 9. A ( 75 hlasů )
2. místo: Anička Křižáková ( 45 hlasů )
3. místo: 7. B ( 33 hlasů )
4. místo: 6. A ( 25 hlasů )
5. místo: 6. B ( 23 hlasů )
6. místo: 1. třída ( 14 hlasů )
7. místo: 2. třída ( 6 hlasů )