Návštěva paní spisovatelky

Naše malé druháčky na ZŠ v Kloboukách u Brna provází celý školní rok příběhy v čítance i učebnici českého jazyka od paní spisovatelky Zuzany Novákové z nakladatelství Alter. Ta prožila svoje dětství v našem městečku.Nyní žije se svým manželem a svými dcerami v Brně.Na svém kontě má více než 50 vydaných knih.Především se věnuje tvorbě pohádek,.ta je prodchnuta vlídnou atmosférou a harmonií.Ve svých dílech vyniká mimořádným citem pro krásu jazyka. Podařilo se nám sehnat adresu a tak nastalo naše dopisování s paní spisovatelkou.Na její vlídná a laskavá slova se děti vždy moc těšily a na oplátku malovaly, psaly, posílaly dárečky. Jako vzácné drahokamy děti uchovávaly dopisy i knihy, které si s paní učitelkou ve škole přečetly.Vyvrcholením našeho milého dopisování byla návštěva naší milé paní spisovatelky i s manželem na naší škole v Kloboukách u Brna.Nejdříve naše vzácné hosty přivítal pan # ředitel Zdeněk Kachnáč s krásnou kyticí a typickým dárkem-zdobenými kraslicemi. Potom se ujali hostů druháci, kteří je uvítali dárky, květinami i programem.Následovala zajímavá beseda, prokládaná vystoupením.,na kterém se podílely děti z celého prvního stupně.Čas nám velmi rychle ubíhal a pro děti to byl opravdu nevšední zážitek.Vždyť komu se poštěstí setkat se osobně s oblíbenou spisovatelkou!Na závěr si nechaly děti podepsat paní spisovatelku do knih a připravených památníků.Loučení je slibem návratu a tak paní spisovatelko, zase brzy nashledanou! Poslední tečku vzácné návštěvy udělalo přivítání pana starosty Zdeňka Lobpreise na městském úřadě v Kloboukách.