Od hlaholice ke Comenia skript

Dne 20. listopadu 2013 se ve Velkých Pavlovicích konala mezinárodní dějepisná soutěž s názvem Od hlaholice ke Comenia skript.
Této soutěže se zúčastnilo i naše čtyřčlenné družstvo ze Základní školy Klobouky u Brna ve složení: Vojtěch Imrich, Karolína Luskačová, Anna Veselá a Jindřich Demela.
Na tuto soutěž jsme se my, žáci 8. ročníku, intenzivně připravovali, protože jsme měli ovládat 30 tematických okruhů týkajících se nejen Konstantina a Metoděje, ale i znalostí o slovanských jazycích a různých typech historického písma.
Součástí naší přípravy byla i výroba plakátu na téma Konstantin a Metoděj. My jsme plakát vytvořili v podobě románského okna, ve kterém s knihou v ruce stáli Konstantin a Metoděj.
Když potom nastal pro nás „den D“, všichni jsme se cítili sice skvěle připraveni, ale i plni nervozity a očekávání.
Po milém přivítání na ZŠ ve Velkých Pavlovicích jsme rozbalili pro nás osudnou ruličku s otázkami a začal nám odpočet šedesáti minut na zodpovězení otázek, rozluštění textu v hlaholici, poznávání obrázků, zakreslení území Velké Moravy do slepé mapy.
Po ukončení časového limitu se všechna soutěžící družstva přesunula do auly a napjatě očekávala vyhodnocení výsledků soutěže, které přišel oznámit pan ředitel Základní školy ve Velkých Pavlovicích.
I naše družstvo s velkou nervozitou a napětím čekalo, kdy uslyší jméno Základní školy v Kloboukách. Jakmile jsme byli vyhlášeni jako vítězové soutěže, jásali jsme a všechna nervozita z nás okamžitě vymizela. Všichni členové vítězného družstva obdrželi krásnou knihu a pamětní list.
Byl to sice pro nás perný den, ale ta radost z vítězství nám vše vynahradila.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Mgr. Romaně Musilové a paní učitelce Mgr. Drahomíře Strmiskové, které se na našem vítězství velkou měrou podílely.

autorky: Anna Veselá, Karolína Luskačová, žákyně 8. třídy