Přednes literárního textu

Středa 2. února 2011

Kategorie děvčat:
1. místo: Zábojníková Markéta, 8. tř.
2. místo: Kurdiovská Lucie, 9. A
3. místo: Petláková Helena, 6. A
4. místo: Novotná Hana, 9. A

Kategorie chlapců:
1. místo: Vojáček František, 9. B
2. místo: Brázdil Michal, 8. tř.
3. místo: Novotný Michal, 9. A
4. místo: Klimeš Josef, 7. B

BLAHOPŘEJEME!!