Příměstský tábor

I letos se pro děti z 1. -3. ročníků místní základní školy otevíral letní příměstský tábor. Druhý týden v červenci tak mohly přihlášené děti strávit společný čas se svými kamarády.
Co je čekalo?
Připraveno pro ně bylo spousta her v přírodě, soutěží, sportovních aktivit, ale také vyrábění, malování, či zdobení textilních tašek, které si potom s ostatními výrobky mohly odnést domů. Celý týden je provázelo soutěžení v družstvech. Každá skupina měla svůj název i pokřik a pilně sbírala bodíky za splněné aktivity.
A bavilo je to! Nadšeně plnily každý úkol. Velký úspěch měl i celodenní výlet do nedaleké ZOO v Hodoníně.
Týden utekl jako voda.
Na konci pobytu děti ještě čekalo vyhodnocení táborové hry, odměny, diplomy, či pamětní listy. Ale také slib, že za rok se zde zase sejdou.

Text a foto Ivana Kozmanová