Projektový den Antarktida

V pondělí 19. 2. se žáci druhých tříd naší základní školy díky projektovému dnu Antarktida, který pro ně nachystaly paní učitelky, „přiblížili“ jižnímu pólu naší Země. Malí školáci plnili na pracovních listech nejrůznější tematické úkoly, kterými je provázely kreslené postavičky veselých tučňáků. Za správné odpovědi sbírali „bonusy“ (obrázky) do soutěže ke svému polárníkovi se saněmi.
Po splnění úkolů týkajících se sněhu a ledu byla pro děti připravena beseda
s RNDr. Šárkou Mašovou, Ph.D, která se zúčastnila tří vědeckých expedic Masarykovy univerzity do Antarktidy. Vyprávěla nám o prvních dobyvatelích Jižního pólu. Provedla nás po ostrově Jamese Rosse, kde je postavena česká stanice Johanna Gregora Mendela. Seznámila nás s tamní přírodou, popsala cestu na jižní pól i život na výzkumné polární stanici.
Téma Antarktida nás provázelo i ve výtvarné výchově. Jelikož Antarktida nemá svou vlajku, zkusily ji děti navrhnout. Nakreslily také tučňáky na ledové kře.
I v tělesné výchově bylo pro děti připravené závodění inspirované polárními dobyvateli.
Druháci si užili hodně zábavy a získali spoustu nových vědomostí ze země věčného ledu.