Projektový den ve druhých třídách

Ve čtvrtek 19. 10. si žáci druhých tříd naší základní školy připomněli svátek s názvem „Den stromů“, který se již tradičně slaví vždy 20. října.
Paní učitelky si pro ně připravily nejrůznější zábavné pracovní listy a činnosti, kde si školáci ověřovali svoje znalosti nejen z hodin prvouky. První dvě vyučovací hodiny pracovaly děti ve svých třídách. Opakovaly si názvy nejznámějších jehličnatých i listnatých stromů, blíže se seznamovaly s tvary jejich listů, jehlic a šišek, připomínaly si důležitost stromů pro život na naší planetě.
Po splnění teoretických úkolů ve škole se žáci přesunuli do nedalekého lesíka pod místní kaplí. Každý druhák dostal svůj pracovní list s praktickými úkoly, např. „Sáhni na vysoký strom.“ nebo „Poslouchej les se zavřenýma očima.“ Dětem se však nejvíce líbil úkol, ve kterém měly vyrobit svoji housenku ze spadaného listí. Všechny výtvory z listí byly moc pěkné. Žáci si je odnesli z lesa před školu na trávník a kdo chtěl, mohl si housenku odnést i domů. Projektový den se vydařil a děti pracovaly velice pěkně.