Školní kolo recitační soutěže

V úterý 18. 3.2014 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně naší školy. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
0. kategorie – žáci 1. ročníku
1. kategorie – žáci 2. – 3. ročníků
2. kategorie – žáci 4. – 5. ročníků
Soutěže se zúčastnilo 20 recitátorů. Jejich výkony hodnotila porota složená z třídních učitelek 1. stupně. Soutěž moderovala Mgr. Jitka Ponzerová. Své kamarády přišlo podpořit široké publikum dětí.

Pořadí:
0. kat.
1.místo – Tereza Pokorná
2.místo – Karolína Konečná
3.místo – Ondřej Klement, Martin Gratcl

1. kat.
1.místo – Eliška Nováková (2. B)
2.místo – Šimon Jakubčík (3. B)
3.místo – Ludvík Hanák (2. A), Radim Špaček (3. A)

2. kat.
1.místo – Lukáš Skácelík (5. tř.)
2.místo – Barbora Sevránková (4. tř.), Zuzana Fantová (5. tř.)
3.místo – Tereza Adamová (5. tř.)

Všichni účastníci soutěže byli odměněni sladkostí a vítězové knižní odměnou a diplomem. Čtyři soutěžící – Eliška Nováková, Šimon Jakubčík, Barbora Sevránková a Lukáš Skácelík – budou naši školu reprezentovat na regionální recitační soutěži, která se bude konat opět na naší škole v úterý 1. 4.2014. Zúčastní se jí, kromě našich, také recitátoři z Krumvíře, Boleradic, Brumovic a Velkých Pavlovic. Všichni budeme našim „reprezentantům“ držet palce.