Tábor Milkov 2011

Po stopách mamuta

Školní tábor se letos konal v Milkově u pohádkového hradu Bouzov, v posledních výběžcích kopců Drahanské vrchoviny, 5 km od Javoříčské krápníkové jeskyně. Děti se spolu vedoucími na dobu 9-ti dnů ponořily proudy času zpět do dávných dob pravěkých, kdy krajinou putovala stáda mamutů, srstnatých nosorožců a divokých koní, ve skalách žili strašní jeskynní medvědi, a v údolí řek sídlí pravěcí lovci. Naučili jsme se, jak je dobré patřit k nějakému „kmeni“a jak důležitý je pro člověka oheň. Vyráběli jsme pravěký oděv a oštěpy. Jak jsme nabývali zkušeností, lovili jsme stále větší a nebezpečnější zvířata. Divokého králíka, blbouna nejapného, srnce, medvěda, rosomáka, šavlozubého tygra… Naším cílem byl ale mamut, neboť taková hora masa vystačí na celou nadcházející dobu ledovou.
Mamuta jsme ulovili, zažili spoustu dobrodružství , prokázali statečnost při noční hře, prozkoumali jsme krápníkovou nádheru jeskyní a navštívili jsme pomocí stroje času i hrad Bouzov.
Těšíme se zase na příští prázdniny!
Kolektiv vedoucích:
Šárka Foretníková, Jana Fibichová, Romana Mikulicová Dis., Jan Jakubčík, Michal Svoboda, Monika Šebková Dis.-zdravotnice
Instruktory byli letos Robin Kříž a Adam Turek.
A jídlo jako od maminky nám vyvařovaly „ohnivé ženy“Markéta Jakubcová a Milena Svobodová.