Tábor Milkov 2012

Letošního léta se náš táborový tým spolu s dětmi ocitl v kůži Keltů, neboli Galů (jak jim říkali Římani). Galové, jsou první obyvatelé naší země, které známe podle jejich zvyků a jména. Galové žili na území celé Evropy v době 500 let před naším letopočtem.
Na území dnešních Čech a Moravy žil národ „Bójů“, který úspěšně bojoval s Římany mnoho let. Byl to slavný galský lid, který nepatří k nejpočetnějším, ale platil za udatné bojovníky a jejich jméno „Bójové“ se překládá jako „Strašní“.
Naše galské opidum v Milkově obléhali Římané a mi nemohli tak dlouho odolávat přesile… Potřebovali jsme pomoc magického kouzelného nápoje, který dává každému nadpozemskou sílu. Tento nápoj nebylo dlouhá staletí zapotřebí použít, protože i bez něj jsou všichni Galové draví a stateční, proto recept na tento lektvar upadl v zapomnění času.
Poslední z druidů, který jej připravoval, byl praděd Druida Toutatise – Starý Metuzalix a ten ukryl recept ke kouzelnému nápoji někde v lese, tak aby nepřišel nikomu nepovolanému do rukou. Doufali jsme jen, že se nám podaří recept nalézt včas a napadneme dříve do římského zajetí.

Letošní tábor se vydařil nejen po stránce počasí, ale děti si fantasy námět motivovaný oblíbeným komixem – Asterix a Obelix, pěkně užívaly. Program byl nabitý pátracími i honícími hrami v lese nechybělo vaření v přírodě, celodenní pěší výlet, táborové ohně, noční zkoušky odvahy a různé soutěže pro pobavení malých Galů.

Za všechny dospěláky táborového týmu… Těšíme se na další léto! 🙂

Šárka Foretníková

video 1
video 2
video 3
video 4