Učí nás mimi

Nechali jsme se inspirovat původně kanadským projektem. Pozvali jsme si do třídy 1. A maminku s miminkem na tři návštěvy. Děti měly spoustu zvědavých otázek. Nejen, že jsme se dozvěděli, jak se Milánek starý, jak je velký, kolik váží, co jí, ale taky co všechno potřebuje, jak se o něho rodiče od narození musejí starat. Jak je závislý na cizí pomoci, jak je zranitelný a co všechno vnímá. Například maminčinu vůni a její tep. Ovšem také hluk, rychlé pohyby a napětí. Děti se tak učí empatii, vcítění do druhého člověka. Pomocí projektu předcházíme projevům agresivity a šikany. Milánkovi jsme zazpívali a zatančili, za odměnu jsme si ho mohli pochovat. Těšíme se na příště, protože za měsíc náš malý kamarád přijde znovu.