Zimní trojboj

V pátek před jarními prázdninami připravily vychovatelky ze školních družin akci pro děti s názvem „Zimní trojboj“. Děti ze všech oddělení se rozdělily do tří týmů a soutěžily ve třech disciplínách. A to Yettiho stopa, běh se sněhovou koulí a rukavicový běh. Přestože nám počasí nepřálo – připomínalo spíše přicházející jaro, nenechali jsme se odradit a děti statečně soutěžily v připravených disciplínách. Děti byly za svou snahu po zásluze odměněny sladkými dobrotami. Po společné soutěži byly připraveny ještě další hry – hod na sněhuláka, hod na zavěšené sněhové koule a přeskakování krabic. Poděkování patří paní vychovatelce Pichlerové ze čtvrtého oddělení, která s dětmi připravila krásného sněhuláka. Celé odpoledne jsme si všichni velmi užili a určitě se nám při vzpomínkách bude ještě dlouho objevovat smích na tváři.

kolektiv vychovatelek