Přírodní zahrada

V létě jsme se stali úspěšnými žadateli o dotaci na vytvoření přírodní zahrady v areálu školy. Práce se rozběhnou hned se začátkem podzimu. Spolupráce rodičů, kteří nám přislíbili pomoc při budování zahrady, zkušený tým kolegyň, které projektovému záměr daly konkrétní podobu a nadšení našich žáků, dávají veliké naděje, že se dílo podaří.

Naším záměrem bylo zejména podpořit děti, aby se učily a pracovaly v prostředí přírodní zahrady, které dá dostatečný prostor jejich tvořivosti a umožní jiný typ využití a výuky, než jaký je obvyklý v běžné učebně.

Celkově bude mít zahrada přírodně naučný charakter s těmito prvky:

Biotop „Divočinka“

Arboretum původních dřevin

Hmatový (Kneippův) chodník

Horní terasa se záhony

Celá koncepce zahrady má dětem ukázat, jak důležité, ale i pěkné mohou být biotopy. Žáci tak dokážou lépe pochopit vazby v přírodě a krajině a v budoucnu budou vědět, jakým způsobem s životním prostředím nakládat. Zdá se, že biotopy už mají svou odezvu a děti se těší, jak je budou prozkoumávat. Některé z nich, i když je to k nevíře, pořádnou lebedu ještě neviděly.

Celkově si od tohoto projektu slibujeme, že žáci budou samy chtít trávit více času venku na zahradě. Mladší děti už teď láká, že budou pozorovat živočichy, kteří se tam nově objeví, starší žáky zase chceme nalákat na různá měření přístroji přímo v terénu.

Náš projektový tým tvoří:

Mgr. Miroslava Hečová

Ing. Kateřina Foretníková

Mgr. Šárka Foretníková

Mgr. Iva Černá

Ing. Jana Králová, ředitelka školy