Nový sportovní areál

21. července 2020 byl oficiálně uveden do provozu nově zrekonstruovaný víceúčelový sportovní areál u základní školy. Slavnostního otevření se zúčastnili i zástupci z Národní sportovní agentury včetně jejího předsedy pana Milana Hniličky, bývalého reprezentačního hokejového brankáře. Nechyběli pedagogové základní školy a gymnázia a samozřejmě ani občané Klobouk. Pro návštěvníky byl připraven program, občerstvení a děti si užily skákací hrady.

Kromě atletického oválu s umělým povrchem a sportovišti uvnitř, bylo opraveno i stávající asfaltové hřiště, které v zimě za příznivých klimatických podmínek se využívá jako kluziště. Samozřejmostí je oplocení a osvětlení areálu.

Provoz na sportovištích se bude řídit provozním řádem. V době vyučování bude k dispozici škole, v odpoledních a večerních hodinách a volných dnech jej mohou využívat občané Klobouk, sportovní oddíly apod.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru našeho nového sportoviště, především však zástupcům města Klobouky, které celý projekt realizovalo. Ocenění patří také stavební firmě Prostavby, a.s. Otnice za kvalitní a včasné provedení stavebních prací. 

Byla bych ráda, kdyby nové sportoviště sloužilo nejen škole, gymnáziu a sportovním klubům, ale i jako místo setkávání občanů. Je to šance přivést do našeho města nové sportovní události a poskytnout jim kvalitní podmínky. Sportovní areál bude přitahovat i množství lidí z okolí, především dětí, a nezapomeňme, že jim tím dáváme prostor k vytvoření si pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu, což současně podpoří i prevenci proti kriminalitě. Nové sportoviště je tedy investicí do naší budoucnosti. Nyní se musíme starat, abychom toto krásné hřiště řádně udržovali a využili jeho potenciál. Je jistě nejen mým přáním, aby se tento areál stal kvalitním centrem sportovních činností a aby obohatil naše město.

Ing. Jana Králová, ředitelka školy