Prázdniny spolu

Příměstský tábor 3. A – Prázdniny spolu

I přes náročné období coronavirové pandemie se podařilo letos uspořádat příměstský tábor 3.A v termínu 13. – 17. 7. 2020. Konal se jako již tradičně v areálu národopisného stadionu v Krumvíři.

Program tábora navazoval na celoroční třídní projekt Ptáčkové naši bráškové. Děti byly rozdělené do čtyř týmů a za splněné úkoly získávaly azimut a podle něj s buzolou hledaly indicie. Podle nich na závěr tábora měly rozpoznat ptáčka svého týmu. Všem se podařilo úkol vyřešit. Nedílnou součástí programu byly další aktivity:

  • Tvoření (práce se dřevem, textilem, přírodninami)
  • Hry na stmelování třídního kolektivu a týmovou práci (Přehazovaná, Kuličkiáda, Padákování, …)
  • Poznávání přírody (návštěva krumvířských mokřadů, chráněného lokality Louky pod Kumstátem, poznávání lučních rostlin a polních plodin, drobných živočichů, …)

Zajímavým zpestřením byl přesun do Brumovic a přespání.

Tábora se zúčastnilo 12 dětí a 2 pedagožky – paní učitelka třídní Mgr. Dagmar Urbanová a asistentka pedagoga Kateřina Herzánová.

Poděkování patří rodičům za jejich podporu a pozitivní odezvu na naši práci s dětmi. A dětem děkujeme, že byly jedinečné, přátelské a šikovné. Věříme, že si tábor užily stejně jako jejich pedagogové.

Mgr. Dagmar Urbanová, vedoucí tábora