Zahájení školního vyučování 2020-21

úterý 1. 9.

1. roč.              slavnostní přivítání na radnici

1.A 8:30                 1.B 9:15
vychovatelky budou ve škole děti průběžně přebírat do ŠD, vyřizovat agendu, konzultovat s rodiči

2.-9. roč.         2 vyučovací hodiny, slavnostní přivítání ve třídách, třídnické práce

středa 2. 9.

1. – 9. roč.       4 vyučovací hodiny, třídnické práce, odevzdávání a přebírání učebnic

fotografování tříd 5. – 9. ročníku

zahájení provozu ranní družiny

čtvrtek 3. 9.

1. – 5. roč.       4 vyučovací hodiny, třídnické práce, fotografování tříd 1.  – 4. ročníku

6. – 9. roč.       výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

pátek 4. 9.

1. – 9. roč.       výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

pondělí 7. 9.

1. – 9. roč.       4 vyučovací hodiny

od úterý 8. 9.

1. – 9. roč.       výuka dle rozvrhu v plném rozsahu