Vítání prvňáčků

První školní den je významný pro všechny školáky, ale nejvíce se na něho těší ti nejmladší z nich.

Letošní slavnostní vítání prvňáčků neproběhlo tak, jak již bývalo zvykem několik předchozích let v prostorách naší ZŠ, ale přímo na radnici v Kloboukách u Brna. Zde si malí školáci vyslechli uvítací řeč paní ředitelky a pana místostarosty. Poprvé se setkali se svými třídními učitelkami Mgr. Ponzerovou a Mgr. Ivičičovou, které je budou provázet v jejich počátcích vzdělávání.

Na památku na tento výjimečný den děti obdržely pamětní list a pohádkovou knížku, ve které již brzy začnou poznávat první písmena.

Přejeme všem velmi příjemný start do začátku prvního školního roku.