Sportovní den na 1. stupni

Hned první dny nového školního roku žáci 1. – 5. tříd společně slavnostně otevřeli nový sportovní areál školy. A jak jinak než olympiádou. Celkem 134 žáků zde změřilo své síly v šesti sportovních disciplínách. V běhu na 50 metrů, v člunkovém běhu, v přeskocích přes švihadlo, ve skoku do dálky z místa a v hodu míčkem do dálky i na cíl.

Nad závoděním v duchu fair play dohlíželi třídní učitelé žáků spolu s asistenty pedagoga. Pečlivě měřili výkony malých sportovců a samozřejmě fandili.

Všichni sportovci si zasloužili pochvalu a sladké doplnění energie.

„Na bedně” stáli a medaile si vybojovali:

Kategorie 1. tříd:

 1. místo: Lukáš Poledna
 2. místo: Kryštof Welzl
 3. místo: Vladimír Indrák

Kategorie 2. tříd:

 1. místo: Ella Effenbergerová
 2. místo: Matyáš Ondrůj
 3. místo: Patrik Pilát

Kategorie 3. tříd:

 1. místo: Ondřej Michal
 2. místo: Nikolas Smutný
 3. místo: Milan Janoštík

Kategorie 4. tříd:

 1. místo: Aleksander Blachowicz
 2. místo: Radek Košický
 3. místo: Adam Janák

Kategorie 5. tříd:

 1. místo: Kryštof Moravec
 2. místo: Ondřej Krybus
 3. místo: Karolína Bobková, Tomáš Axman

Vítězům ještě jednou blahopřejeme a ostatním sportovcům děkujeme za snahu a jejich pěkné výkony. Těšíme se na další sportovní zápolení.

Poděkování patří také všem pedagogům na stanovištích, kteří zabezpečili bezproblémový průběh olympiády.

Velké poděkování posíláme městu Klobouky u Brna za vybudování nádherného sportovního areálu, který jsme již dlouho potřebovali. Sportoviště otevírá škole zcela nové možnosti, ať už při samotné výuce, tak mimo ni.

Mgr. Dagmar Urbanová