Veletrh zájmových aktivit

Ve čtvrtek dopoledne 17. září se naši prvňáčci, jako zástupci naší základní školy, společně vydali k místní Sokolovně na přehlídku zájmových kroužků v oblasti Hustopečska.

Na plácku pod májí na ně čekala pestrá nabídka volnočasových aktivit. Bylo zde připraveno deset stanovišť se sportovními, vzdělávacími či tvořivými činnostmi, u kterých si mohl každý sám vyzkoušet svoji zručnost a dovednost.

Prvňáčci odcházeli nadšení a plní nových dojmů. Vždyť si mohli nejen zahrát florbal, zatančit si pod vedením zkušené cvičitelky, vystavět zeď z velkých kostek či namalovat obrázek, ale i prohlédnout živého ježka bělobřichého, dozvědět se o něm mnoho zajímavostí a vyrobit si svého „bodlináče“ z papíru a bavlny. A to zdaleka není vše, co bylo možné si právě zde vyzkoušet. Na závěr děti dostaly zaslouženou odměnu.

Kdo nestihl projít všechna stanoviště, mohl zde ještě strávit celé odpoledne se svými rodiči. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem organizátorům této zdařilé akce pro děti všech věkových kategorií a popřát jim mnoho nových šikovných členů.