Žáci 4. A se učili v lese

Čtvrteční dopoledne, dne 10. září, strávili žáci 4. A v lese v Borkovanech. Místními obyvateli známého jako Líchy.

Formou projektové výuky v přírodě si zde připomněli význam lesa pro rostliny, živočichy, pro člověka a pro okolní krajinu. Ukázali si lesní patra a prakticky do nich zařazovali byliny, mechy, keře a stromy lesa. Při této aktivitě si zopakovali rostliny již známé a pojmenovali si ty, které neznali.

Žáci se také v tomto projektu zapojili do výzkumu vyhledávání výskytu páskovky hajní a keřové. Páskovky pomocí pracovního listu pozorovali a pomocí znaků zapisovali do pracovního listu.

Na zpáteční cestě z lesa si žáci užili práce s buzolou. Určovali azimuty dominant v krajině a směr vesnic v okolí.

Tímto projektem žáci získali nejen spoustu informací ze společenství lesa, ale procvičili si zde také práci v týmu a své dovednosti pozorovací a manipulační.

Mgr. Dagmar Urbanová (tř. uč.)