Slovanské hradiště v Mikulčicích

V pondělí 21. září vyrazily třídy 4. A a 4. B se svými paní učitelkami do Mikulčic. Čekala tam na ně princezna Dobroslava (Mgr. Hana Novotná, zaměstnanec muzea Hodonín), která je provedla prostory muzea a seznámila je s příchodem Slovanů na naše území. Žákům byl tak příjemnou formou proveden úvod do vlastivědného učiva, které je letos čeká. Dozvěděli se o Velkomoravské říši, zhlédli pozůstatky kostela, nástroje, nářadí a šperky Slovanů, hroby slovanských knížat, vyslechli si příběh o Dobroslavě, naučili se písničku, skládali dřevěné repliky kostelíků a psali hlaholicí. Při procházce okolím hradiště podle indicií našli poklad a ve stánku si mohli koupit na památku i drobný suvenýr.

Návštěvu hradiště můžeme všem doporučit. Je zasazeno do nádherné krajiny vhodné nejen pro procházku, ale také na vyjížďku na kole. Kromě budovy a výstavných sálů samotného hradiště se můžete vyšplhat také na rozhlednu nebo se občerstvit v místním stánku. Zkrátka je zde historie vkusně zasazena do přírody.

Mgr. Dagmar Urbanová