4.B – Projektový den

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se třída 4. B zúčastnila projektového dne ve Velkých Hostěrádkách. Projektová výuka byla zaměřena na život, chov a význam koně domácího pro život člověka dnes i v minulosti.

Žáci se seznámili se stavbou těla koně, druhem koní podle barvy, potravou a ustájením koní. Také se dozvěděli, kdo a jak často koním mění podkovy, zda se koním upravují zuby, jak koně spí a spoustou dalších zajímavých informací. Uvědomili si, jak je náročná každodenní péče o koně v domácím prostředí.

Viděli i názornou ukázku sedlání a zapřahání koní.

Zároveň si prakticky vyzkoušeli hřebelcování, jízdu na koních i poníkovi a také se projeli na bryčce. Toto byl pro žáky největší zážitek, protože mnozí jeli v bryčce poprvé.

Celým projektem nás provázela odbornice a zároveň majitelka několika koní, paní K. Lejsková.

Výukové dopoledne se vydařilo.

Podzimní počasí nám přálo, celé dopoledne probíhalo v příjemné a pohodové atmosféře.

Mgr. Milena Filásková