Zrušení autobusové zastávky u školy od 11. 11. 2020

Vážení rodiče, 

z důvodu plánované rekonstrukce v obci Klobouky u Brna nebudou po dobu nejméně jednoho roku zajíždět autobusy ke škole. Autobusová zastávka je mimo provoz v obou směrech.

Děti budou přijíždět na náměstí a odtud chodit do školy. Po vyučování budou opět odcházet na autobusové nádraží na náměstí.

Vychovatelky ze školní družiny zajistí doprovod účastníků školní družiny na autobusy v 15.00 na všechny směry. Toto se bude týkat ovšem pouze dětí navštěvujících družinu.

Pokud byste měli zájem umístit své dítě do družiny, máme k dispozici ještě volná místa. Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy, nebo můžete kontaktovat vychovatelky ŠD. 

 

V případě dalších změn budete informováni.

Ing. Jana Králová, ředitelka školy