Vzdělávání žáků od 18. 11. 2020

Od středy 18. listopadu 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka v 1. a 2. ročnících ZŠ.

1) VÝUKA

 • 1. a 2. ročník prezenční vzdělávání (ve škole)
 • 3. – 9. ročník pokračuje distanční vzdělávání (z domu)

 2) PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vyučování v 1. a 2. třídách podle rozvrhu
 • třídní kolektivy se neslučují, ani jinak nemíchají
 • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

3) DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • distanční vzdělávání žáků je povinné a řídí se ustanoveními školního řádu
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník); může být přítomen zákonný zástupce žáka.

4) ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • obnovení provozu odpolední školní družiny
 • skupiny budou homogenní, tj. v oddělení vždy žáci jedné třídy
 • ranní družina nebude v provozu

5) ŠKOLNÍ KLUB A KROUŽKY

 • Provoz školního klubu přerušen.

6) ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • jídelna vaří jedno jídlo
 • žákům 1. a 2. ročníku bude oběd od 18. 11. 2020 automaticky přihlášen
 • svačiny je možné si objednávat
 • žáci na distančním vzdělávání si mohou obědy objednat a vyzvednout do jídlonosičů. Do jídelny vstupují zadním vchodem. Výdej probíhá od 10:45 do 11:15.

 Připomínám, že na rozdíl od jarních měsíců je výuka povinná. Neposílání dětí do školy musí být řádně zdůvodněno a omluveno.

 

V případě dalších změn budete informováni.

Ing. Jana Králová, ředitelka školy