Předávání slabikářů 1. A, 1. B

Ve čtvrtek 19. 11. čekalo na malé školáky ve třídě překvapení. Dnešním dnem se děti staly opravdovými čtenáři a dostaly svůj první slabikář. Však už také zvládají, po náročné distanční výuce, správně přečíst nejen písmena a slabiky, ale i slova a první jednoduché věty. Velkou zásluhu na tom mají jejich rodiče, kteří při výuce na dálku pomáhali. Tímto bychom chtěli všem rodičům poděkovat za náročnou domácí přípravu a za vzornou spolupráci s třídními učitelkami.

 

Paní učitelky Mgr. Ponzerová, Mgr. Ivičičová