Mikulášská výuka v 1. třídách

V pátek 4. 12. se naši prvňáčci do školy moc těšili.  Čekalo je trochu jiné vyučování než to, které dosud ze školních lavic znali. Celé dopoledne je provázely úkoly a soutěže, ve kterých se objevoval Mikuláš, anděl nebo čertík. A protože kvůli hygienickým opatřením nesměly do tříd vstoupit jiné osoby, tudíž ani již zmíněné pohádkové postavy, za které se nám každoročně převlékali nejstarší žáci naší školy, zpestřily si děti tento den alespoň svými vlastními maskami, které si přinesly z domu. Komu to rodiče umožnili, přišel do školy převlečený za roztomilého andělíčka či rozpustilého čertíka. Jeden školák se proměnil dokonce na malého Mikuláše. Někdo měl na hlavě svítící růžky, jiný hvězdu na čele, ale všichni rozzářené oči plné očekávání, zda domů v sobotu v podvečer ten skutečný Mikuláš se svými pomocníky dorazí.

 

Paní učitelky Mgr. Ponzerová, Mgr. Ivičičová