Herbář listů, 4. A

Počátek celé aktivity byl v době podzimní distanční výuky.

 

Úkol zněl:

Jdi ven a najdi nejméně tři pěkné listy z různých stromů. Doma si zapiš název stromu a datum sběru. Proveď frotáž listu a použij k ní různé barvy pastelek.

Listy dej vylisovat. Vylisované listy uschovej.

První hodinu přírodovědy ve škole jsme se pustili do tvoření samotného herbáře. Čistý bílý list papíru, nalepit frotáž listu, samotný list a tabulku s označením. Rychlé, jednoduché, raz dva hotové. Náročnější bylo však vyplnění tabulky. Její součástí bylo totiž vyhledání nějaké zajímavosti o stromu, ze kterého list pocházel. A tak jsme zjistili, jakou barvu mají květy stromu. Zda jsou jeho plody chutné a co se z nich dá všechno uvařit. Jaké nemoci mohou strom sužovat a jaké stanoviště je pro růst stromu nejvhodnější. U mnohých stromů jsme zjistili, jak jsou plody prospěšné pro zdraví člověka, anebo chutné pro zvířata v lese. 

Práci na herbáři jsme si užili. Naučili jsme se udělat frotáž, lisovat listy a vyhledávat a rozpoznávat důležité informace. A to není málo.

Pokud chcete vědět, co je to „frotáž“, tak si prohlédněte fotografie. A určitě na to sami přijdete :).

text a foto: Dagmar Urbanová